dijous, 18 de maig de 2254

UN HOMENATGE A LES FRASES FETESLes frases fetes són elements que ens acompanyen a tots en la nostra vida ordinària, és possible que mai ens hagem aturat a pensar en el despropòsit lingüístic que representen, ni per què les diem d’eixa manera tan particular. D'entrada caldria definir-les. Les diferents enciclopèdies ens diuen que són expressions d'ús corrent, que apareixen a tots els nivells socials i culturals d'una llengua i que tenen un significat i una forma estereotipada, fixa i invariable. I a més, el seu significat no pot ser deduït del significat dels seus components. Podríem completar la definició dient que aquests elements són construccions, maneres de dir peculiars d'una llengua, que tenen un sentit global i on sovint els mots hi són usats en sentit figurat i, en conseqüència, no poden traduir-se literalment d'un idioma a un altre. Vol dir això, que bona part d’elles, únicament tenen sentit en una llengua. I això s’ha de tenir molt present quan usem una llengua diferent a la pròpia, ja que podríem tenir sorpreses no desitjades. Caldrà aclarir, a més, que, tot i que el valencià i el castellà són llengües de contacte que han conviscut durant molt de temps, això no vol dir que ens oferisquen sempre les mateixes solucions. És més, de vegades les solucions que ofereixen o són molt diferents o no tenen una traducció molt precisa a l'altra llengua.
Aquest blog, és una continuació de dues exposicions fotogràfiques que es feren al nostre centre entre el 2004 i el 2007. En elles, comentava que el seu propòsit era fer una reflexió, que podria ser no sols instructiva sinó divertida, sobre la literalitat de les frases fetes i els modismes. Així, és habitual que, quan usem aquestes expressions, no ens parem a pensar que hi ha una diferència entre el que estem dient (vull dir literalment) i el que realment volem expressar. Tampoc ens plantegem d'on provenen, i la veritat és que quasi sempre tenen un origen ben curiós i singular. 
A l’igual que en les exposicions precedents, he intentat traslladar les expressions a d’altres llengües perquè es vegen les diferents solucions, per tant apareixeran a més de en valencià, en castellà, anglés i francés. Però a diferència de les exposicions, he cregut necessari afegir un breu significat de totes aquestes expressions, sobretot després de constatar que bona part de l’alumnat no hi entenia moltes. I és que l’economia lingüística de les generacions més joves i el desús de moltes d’aquestes expressions, per la pròpia evolució de la llengua, fa que no els resulte molt comprensibles hui en dia. Si les coneixem i les usem adequadament, no sols  manifestarem un bon coneixement de la llengua sinó, de retruc, una bona competència lingüística.
Per a completar el blog, s'ha afegit una pàgina específica titulada Origen frases fetes, on es tractarà d’explicar, de manera breu, l'origen d'alguna d'aquestes expressions.
Finalment, he d’advertir que he inclòs les imatges de les exposicions adés mencionades. També m'agradaria agrair de tot cor, la col·laboració en aquest blog dels alumnes de 1r d'ESO de Comunicació Audiovisual i del PQPI 2 d'Informàtica per la seua participació fotogràfica, ja que sense ells no hi haguera estat possible. És més, en realitat el blog està dedicat a ells.

dimarts, 25 d’agost de 2015

Caçar-les al vol


C: Cazarlas al vuelo
A: To be quick on the uptake
F: Ne pas en laisser passer une

Daurar la píndola

Dissimular la gravetat d'una cosa per a fer-la més acceptable
C: Dorar la píldora
A: To sweeten the pill
F: Dorer la pilule

Adormir-se en els llorers

Deixar de treballar després d'un èxit

C: Dormirse en los laureles
A: To rest on one's laurels
F: S'endormir sur ses lauriers

dimarts, 17 de febrer de 2015

Traure els draps bruts

Descobrir els defectes o vergonyes d’algú
C: Sacar los trapos sucios
A: To air dirty laundry
F: Diffuser le linge sale

dimarts, 10 de febrer de 2015

Matar el temps

Passar el temps amb alguna distracció
C: Matar el tiempo
A: To kill the time 
F: Tuer le temps